Del |
 

Avisartikler om Kaptajn J. P. Jespersen fra 1920 - 1963

 

Tak til Berlingske Tidende som har stillet sin samling af artikler om kaptajn Jespersen til rådighed for scanning og registrering.
Artiklerne fra Vendsyssel Tidende (1924 - 1930) er affotograferet fra Lokalhistorisk Arkiv i Skagen og indsendt af hr. Thorkild Vejen

1920

   08.1924
Vendsyssel Tidende

Kaptajn I. P. Jespersen er den energiske talsmand for Muller-samfundet her i landet, og Dr. Carl Ottosen er formand; sammen holder foredrag om det og viser Mullers "5 minutters System" på Hotel Skagen. Kaptajn Jespersen introducerer efterfølgende sit eget badesystem.
om eftermiddagen foregår der friluftsundervisning ved Frydenstrand, ud for maleren Walther Schwartz villa i Vesterby.

1925

 

01.07.1925
Vendsyssel Tidende

Sidste års succes genoptages, og instruktionskursuser afholdes igen. Kapt. Jespersen og Dr. Carl Ottosen holder foredrag- og demonstration i Gallionssalen, på Skagens Hotel den 14 juli 1925.

11.07.1926
Vendsyssel Tidende

Kaptajn Jespersen synes at have fået en del "desciple". To aftner holdt kaptajnen foredrag og demonstration i "Legemets Røgt og Pleje" overværet af en ret stor forsamling

   08.1926
Vendsyssel Tid.

Optakt til sundhedsstævnet på Frydenstrand. (fragment af artikel)

04.08.1927
Vendsyssel Tidende

Et friluftsgymnasium på Skagen. Kaptajn Jespersen taler om vigtigheden af den sociale- og den personlige kropshygiejne. Kaptajnen har vist at han er mand for at kunne dokumentere sine fortrinlige ideer. Dette er det 4. Sundhedsstævne på Skagen.

10.08.1927
Vendsysel Tidende

Med formiddagstoget fra Frederikshavn ankom i dag ca. 100 af Sundhedsugens deltagerne til Skagen. Der var både Damer og Herrer og gæsterne repræsenterede de 4 skandinaviske lande Danmark, Norge, Sverrig og Finland. Man begynder i Kirken for at præcisere at sundhed er til for at et højere formål, at legemet er Helligåndens Tempel.

11.08.1927
Vendsyssel Tidende

20 raske skagensdrenge præsenterer J. P. Mullers System for tilhørerne. Foredrag af Kaptajnen og overlæge Ottosen.
Man må lade kaptajnen at han er i hærdig i sine anstrengerser for at gøre sine medmennersker bekendt med hvor inderligt de selv er skyld i al slags dårligdom, Træthed og Surhed, og hvor let det i Virkeligheden er at indvinde det tabte.
Kaptajnen har i denne sommer afholdt en snes (ca. 20) gratis foredrag i Skagen.

1930

 

15.04.30

Kaptajn Jespersens System i Flaaden. Flaadens Gymnastikinspektør har taget undervisning hos Kaptajn Jespersen, og vil forsøgsvis indføre Systemet i Flaaden.

02.06.30

Sundhedsstævnet paa Hindsgavl. Mange deltagere og godt Humør. I Gaar aabnedes Berlingske Tidendes Sundhedsstævne på Hindsgavl under ledelse af Kaptajn Jespersen.

27.09.30

Kaptajn Jespersens Sundhedsforedrag. Paa almindelig opfordring begynder Kaptajn Jespersen paa tirsdag den 30. September I ”Berlingske Tidende”s Klub i B.T. – Centralen en gentagelse af sine Sundhedsforedrag.

01.10.30

Kaptajnens Sundheds-Foredrag. Paa utallige opfordringer genoptog Kaptajn Jespersen i Aftes sine Sundhedsforedrag i ”Berlingske Tidendes Klub”. Emnet var bl. a. Hvordan forkorter man sin Rekonvalecens

1932

 

09.03.32

Kaptajn Jespersens Jubilæum. Optakten til 10 Aars Dagen paa ”Hygiejnisk Institut” var et møde paa Instituttet i aftes for fuldt hus, hvor emnet var ”Moderne Afmagringskur – Træning af Viljen og Musklerne” fort 25. Gang blev behandlet. Af Fredslund

30.09.32

Sundhedsstævnet på Montebello. Gymnastikinspektør fortæller om sine oplevelser paa Kaptajnens Sundhedsstævne paa Montebello

1933

 

19.02.33

Om Legemskultur: Idealerne paa Thorvaldsens Museum. Kaptajn I. P. Jespersen om klassisk Skulptur som Forbillede for Fysisk Dannelse.

30.03.33

Run paa Thorvaldsens Museum Under meget stor tilstrømning holdtes i gaar Eftermiddags den første af de af Kaptajn Jespersen og direktør Sigurd Schulz i Fællesksab arrangerede demonstrationer paa Thorvaldsens Museum.

05.04.33

Ny Thorvaldsen-Demonstration. Kaptajn Jespersens og Direktør Sigurd Schultz demonstration i Legemskultur på Thorvaldsens Museum i onsdags fik en saa stor Succes, at Demonstrationerne rimeligvis vil blive en fast tilbagevendende ugentlig begivenhed, i hvert tilfælde i Sommer. I eftermiddag kl. 1½ afholdes en ny Lektion paa Museet.

10.05.33

Renlighed kommer næst efter Gudsfrygt. Underskrevet Vimmelskaftet 42, I. P. Jespersen, Kaptajn.

17.07.33

Kaptajn Jespersens Kritik af Skolegymnastikken: En Lykønskning fra Gymnastikinspektøren. Jespersen og Skolen skal gaa Haand i Haand.

17.07.33

Fødselsdags-Samtale med Kaptajn I. P. Jespersen. Er Skole-Gymnastik et Fallitbo?

18.07.33

Kaptajn Jespersen fylder 50 Aar. Han vænner folk til at ”ville noget”. Derfor er det maaske at Kaptajn Jespersen er saa afholdt som han er. TILLYKKE!  F.J.

18.07.33

Kaptajn Jespersen druknet i Blomster, Telegrammer og Flødeskumskager! Kaptajn Jespersens hjem er fra den tidlige morgen blevet fyldt med blomster og breve, med telegrammer og med gaver bl. a. en mængde Flødeskumskager.

19.07.33

Kaptajn Jespersen fløjter sine fødselsdagsgæster til middagsbordet. Kaptajnen beredte Gæsterne han havde indbudt til Middag i anledning af sin 50 Aars Fødselsdag, en mængde Overraskelser, der gjorde Festen lige saa Original som Morsom. Gæsterne fik en flyvetur over Københavnog bagefter blev der holdt middag paa Krudthuset. I. P. Muller holdt en begejstret festtale for K-J.

02.12.33

Hvad er en grim Krop i smukke Klæder? Kaptajn Jespersens sidste lektion på Thorvaldsens Museum.

17.02.34

Vi skal gøre gymnastik paa feltfod. Kaptajn Jespersen vil organisere et korps af inspektører landet over. (Berlingske Tidende)

1934

 

06.04.34

Kaptajn Jespersens private Gymnastik-Inspektører. Ideen har slået an. Det er Legemets sunde Vækst det kommer an paa.

06.06.34

Kaptajn Jespersen erobrer et Dyrskue. Dyrskuet i Køge har indbudt K-J til at holde foredrag for landboungdommen. Kaptajnen holder på fredag aften foredrag for Garnisonen i Ringsted. Kaptajnens Søn der er Elev paa Husarernes Kornetskole skal assistere sin Fader.

27.06.34

Skal Fænø være Sundheds.Koloni?
Kaptajn Jespersen faar en ny Idé. Øen der er på 700 Tønder Land, kan købes for en lille Million. K-J vil omdanne øen Fænø i Lillebælt til en storstilet Sundheds-Koloni.

27.10.34

Nyt System af Kaptajn Jespersen. Jeg kalder det nye System for Stav-Systemet fortæller kaptajnen

1935

 

15.06.35

Sommerens Standard-Lejr ved den hvide Badestand. Vi indbyder vore læsere til et herligt Ferieliv i en lejr, hvorover Sundhed staar skrevet. Indbydelse til Berlingske Tidendes Standard-Lejr ved Kobæks hvide strand, kort fra den idylliske vestsjællandske By Skelskør. Lejren aabnes den 1. Juli. Kaptajn Jespersen har lovet at være Lejrkommandant.....

30.06.35

I Sundhedslejr med Kaptajn Jespersen. Der er stor tilslutning til Berlingske Tidendes Standardlejr. Afholdes ved Espe Strand. K-J er lejrkommandant. Her er lejlighed til al mulig idræt, til svømning, gymnastik, sejlads, roning og til at lære det system som K-J har sat op: Stav-Gymnastik.

16.07.1935

Legems-Kultur. Artikel af K-J om udbredelse af legemskulturen. Omtaler ogsaa Niels Bukh, Agnete Bertram og I. P. Muller (B. M.)

06.11.35

Danske Mænd er pyldrede og Vege! Kaptajn Jespersen om sin nye instruktive Demonstration og Formaalet med den. I Morgen eftermiddag mellem kl. 17 og 18 indbyder  K-J til en instruktiv Demonstration på Badeanstalten København.

07.11.35

Breve til Berlingske. ”De Danske Mænd er pyldrede og valne”.
Læserbrev af tandlæge Chr. Therkelsen i anledning af K-J artikel den 6.11 i Berl. T.

08.11.35

Kaptajn Jespersens første store offentlige Demonstration. I Gaar eftermiddags afholdt K-J sin første gratis demonstration på badeanstalten ”København”. Salen var helt fuld.

1936

 

29.03.36

Thorvaldsens statuer som moderne idealer. K-J talte i gaar på Holte d´Angleterres Louis Seize-Sal for et stort auditorium om Thorvaldsen som den store vejviser for udviklingen af det sunde og skønne menneske.

11.06.36

Med Kaptajn Jespersen til Sundhedsstævne på Nysø Slot. Berl. T. afholder søndagstur til Nysø Slot. I disse omgivelser vil K-J afholde et foredrag med demonstration af sin sundhedshygiejne.
(Berlingske Tidende)

03.07.36

8 dage paa Landet. En sundhedsuge (under navnet 8 dage på landet) under ledelse af Kaptajn I. P. Jespersen, skal afholdes i Tikøb kommune. Deltagerne bliver indkvarteret rundt om i kommunen hos landmændene.

04.11.36

Lærlinge der tager skade hele livet. Thorvaldsens-Film der skal gå Verden over, Led i Propaganda for Bedring af Lærlinges Sundhed.

1937

 

09.04.37

Kaptajn Jespersens gymnastik er blevet omtalt i det engelske underhus

03.05.37

Kontrol med de unges sundhed. Kaptajn Jespersen siger: Vi maa have en effektiv Sundhedskontrol nu!

21.06.37

Væk med bilmaverne! ”Sund Levevis” sættes som motto over det Sundhedssstævne der aabnes i morgen på Hindsgavl ved Middelfart. Hele stævnet gaar ud på at bringe deltagerne i form, oplyser K-J.

06.07.37

Bilist – hvor mange blege Københavnerbørn kører De ud i Eventyret? BT og Kaptajn Jespersen arrangerer Weekend-Udflugt for Bilister og små københavnere, som ikke kom på Landet. Har de Lyst til at holde Week-end i Nysø Park, Thorvaldsens gamle have, ved Præstø Fjord – så meld Dem!

31.08.37

10 Aar ved Mikrofonen. Kaptajn Jespersen fortæller hvad han har villet naa ved sin gymnastik

01.09.37

Morgengymnastikkens 10 Aars Jubilæum. Berlingske Tidende og ”Radiolytteren” fik i slutningen af august 1927, den idé at arrangere morgengymnastikudsendelser i Radioen.

06.11.37.

Ledige skuespillere i Gang paa en anden Bov. En af dagene skal de tre skuespillere paa Provinstournée med Kaptajn Jespersen. (Nationaltidende)

17.12.37

Medlemskort som sundhedsattesst – K – J´s nyeste Idé er en Forening, som rundryggede og mavesvære Herrer ikke kan blive Medlem af.  Foreningen er dannet i København og hedder ”Hold dig i Form”. Et medlemskab er i sig selv en sundhedsattest.

17.12.37

En ”Hold dig i Form” – Klub. Kaptajn Jespersen gør et nyt fremstød for Legemsrøgt. Offentlig sammenkomst i aften paa Savoy Hotel paa Vesterbrogade. Medlemskortet skal være et journalkort der viser Vægt, Højde, Brystmaal, Lungekapacitet m.m.

1938

 

15.01.38

D´Hrr. Kaptajn J. P. Jespersen og K. Vorbech har faaet betydelig tilslutning til Bevægelsen ”Hold dig i Form”

Fr. 18.02.38

Kaptajn Jespersen kræver tvungen Legemsøvelse. ”Vi savner Efterskoler for Legemskultur” (BT)

20.02.38

Kaptajn Jespersen om Legemsskulptur og Billedkunst. Formiddags-Soirée med musik

23.02.38

Kaptajn Jespersen om Legemsskulptur. Paa Fredag Kl. 20 afholder ”Berlingske Tidende” en Soirée på Thorvaldssens Museum.

23.02.38

Legemskultur-Soirée. I samarbejde med Thorvaldsens Museum vil Kaptajn Jespersens Foredrag blive ledsaget af Plastiske Legems-Demonstrationer

29.02.38

Vi er svage men kan lære af Skulpturen. Kaptajn Jespersen ved ”Berlingske Tidende”s og Thorvaldsens Museums Foredrags-Serie i Aftes.

27.02.38

Morgengymnastik for Ældre.
Introduktion af et særligt System for Ældre og Rekonvalecenter (Radiolytteren)

06.03.38

Morgengymnastik for Ældre. (Radiolytteren)

12.03.38

Kaptajn Jespersens Lektion i Legemskultur i Thorvaldsens Museum i Morgen
bortfalder paa grund af Indtrufne Omstændigheder (B.M.)

12.03.38

Foredragene paa Thorvaldsens Museum. Lektionen bortfalder paa grund af indtrufne omstændigheder.

08.04.38

Hvad ved De om Dem selv, og hvad gør De for Dem selv? To foredrag med demonstrationer i Kvindelig Læseforening… (Berlingske Tidende)

09.04.38

Kaptajn Jespersen rejste i morges til Odense, for at give foredrag i Fyns Forum for ca. 200 Personer

10.04.38

Moderne Menneskers Sundhed. Foredrag med Film og Gymnastik i ”Kvindelig Læseforening”

23.04.1938

Vor Tids Mennesker og deres Hjerter. Berlingske Sundhedsaften gentages i Aften.
(Omtale af sundhedsaften i gaar, samt) Foredraget gentages i Læsesalen i Kvindelig Forening i aften kl. 20).

26.04.38

Vor Tids Mennesker og deres Hjerte. Ny Berlingske Tidendes Sundhedsaften i Kvindelig Læseforening på Torsdag.

29.04.38

Sunde Hjerter og syge Gentagelse af ”Berlingske Tidende”s Sundhedsaften.
Derfor gentagelse i aften i Kvindelig Læseforening.

26.06.38

Kaptajn Jespersen indvier Frilufts-Gymnasium. Stævnerne paa Hindsgavl flyttes til København.

03.07.38

Kaptajn Jespersen der for nylig aabnede sit nye Friluftsgymnasium i Hellerup, startede med fuldt Hus. Han introducerer en ny fodribbe tegnet af en arbejdsløs mekaniker, Hr. Jørgensen.

17.07.38

I eftermiddag Kl. 15 afholder Kaptajn Jespersen på Fru Mary Jeppesens Ejendom ”Klinten” ved Greve Strand en Lektion i Legemskultur med demonstration af Kropsanalyse ……… Rutebilen standser ved 23 Kilometerstenen lige uden for ”Klinten”.

25.08.38

Der skal filmes paa Thorvaldsens Nysø. Som et led i at gøre Thorvaldsens Kunstværker kendte, har Kaptajn I. P. Jespersen i forbindelse med Palladium i Sommer optaget Film på Thorvaldsens Museum. Optagelserne begynder på søndag i Nysø Slotspark.

27.08.38

Nu maa Thorvaldsen godt filmes paa Nysø. Kaptajnens tur til Nysø staar altsaa stadig ved Magt og man kan melde sig til Kaptajnen Jespersen hvis man vil med.

28.08.38

Thorvaldsen må ikke filmes på Nysø. Godsforvalter forbyder optagelse af filmen…

Sø 20.11.38

Kaptajn Jespersen om Legemsskulptur og Billedkunst. Foredrags-Soirée arrangeret af Berlingske Tidende i samarbejde med Thorvaldsens Museum. Der vises lysbilleder af Thorvaldsens værker, med ledsagelse af Digt Musik, Plastik og Dans. Efter foredraget kan man fordybe sig i betragtningen af Museets værker. Billetter sælges fra i dag.

1939

 

05.02.39

I dag Kl. 13.30 genoptager Kaptajn I. P. Jespersen sine Lektioner i Legemskultur i Thorvaldsens Museum.

17.02.39

Skuespillernes fysiske træning. Om anvendelse af tre arbejdsløse skuespillere der har bestået K-J´s gymnastikinstruktørkursus til træning af skuespillere og på elevskolen.

11.03.39

Det store danske kolde Bord. Dir. Ejler Jørgensen svarer Kaptajnen vedrørende restauranten ved verdensudstillingen. (Politiken)

20.04.39

Paa Søndag holder Kaptajn Jespersen sit halvfemsindstyvende og sidste Foredrag på Thorvaldsens Museum. Paa mandag indvier han nemlig i Nybygningen, Nørrevold 80, hvor han har fået sine nye lokaler i hele 7. Etage, ”Skulptur-Hallen”. Indvielsen imødeses med megen spænding. Hallen er forsynet med skulpturer fra Thorvaldsens Museum.

22.04.39

90 lektioner! I morgen afholder Kaptajn I. P. Jespersen sin sidste Lektion i Thorvaldsens Museum. Der har været 33.500 tilhørere til disse Lektioner.

23.04.39

I Eftermiddag Kl. 13.30 holder Kaptajn I. P. Jespersen sin sidste Lektion på Thorvaldsens Museum.

25.04.39

Kaptajn Jespersens nye ”Skulptur-Hal”. Kaptajn Jespersen og hans Søn hejser Flaget foran de nye Lokaler på Nørrevold.

25.04.39

Enestående gave til Skønhed og Legemskultur. Grosserer A. Melby har indrettet en Skulptur-Hal til Kaptajn Jespersen fordi hans moder fik sin sundhed tilbage. (Politiken)

04.06.39

Menneskene er stadig ens. To hoveder af folk der er vant til at kommandere. Kaptajnens livmaske sammenlignes med Peter den Stores dødsmaske.

11.06.39

7-14-50, 7-15 dut. Saa fortsætter vi med morgengymnastik for mænd

25.07.39

Nu er den dybe Indaanding usund. Og Strandluften er ikke mere særlig helsebringende ! K-J deltager i den internationale Ling-Kongres i Stockholm.

26.07.39

Strid om I. P. Muller Monumentet. Der er ikke penge nok til en billedhuggerkonkurrence.

1940

 

07.06.40

Elitekorps af sunde Mænd. Sammenslutning mellem Overlæge Ottesen og Kaptajn Jespersen.

07.08.40

Ridning. I ”Sportsrideklubbens Meddelelser” har Kaptajnen skrevet en instruktiv artikel som han har kaldt ”Rytterkultur”

07.08.40

Kaptajn Jespersen er forbavset over sin placering i Lytterafstemningen som ”hjemmet” har foretaget. Gymnastikken havde kun faaet 2,5% af lytterstemmerne og stod lavest placeret af samtlige kategorier.

11.08.40

Forsvar for Kaptajn Jespersen vedrørende Lytterafstemningen i ”Hjemmet”

11.12.40

En Plan om at bygge fem Byer. Fra den Nationale Bloks Møde i Aftes. Kaptajn Jesspersen taler på den Nationale bloks møde i Odd-Fellow palæet om ”Vor Nationalhygiejniske Pligt” og fremhævede at Folket skulle lære Lydighed mod de biologiske Love.

1941

 

 

 

1942

 

22.10.42

Kendte stemmer, VI: Om kaptajnens altid opmuntrende og morgenfriske stemme i radioen.

08.11.42

Kaptajn I. P. Jespersen genoptager i dag Kl. 13.30 og følgende søndage sine Lektioner på Thorvaldsens Museum. Hver Lektion falder i to Afdelinger, først foredrag med lysbilleder, dernæst Kropsanalyse med anvendelse af levende model og demonstration af Stavgymnastik.

1943

 

13.04.43

Kvikt gammelt Gymnastikhold. K-J demonstrer Stavgymnastik med et lokalt hold i Bogense. Ældste deltager er 70 aar.

15.04.43

Kaptajnen som har haft succes med sine Opvisninger paa Provinsens Museer, er nu kommet hjem og er gaaet i gang med at træne til Idrætsmærket i Guld, som han vil forsøge at tage den Dag han fylder 60 Aar.

Ti. 13.07.43

Legemskulturen er en fuldgyldig Parallel til Aands-Kulturen. Radioens store Morgen-Vækker, den store Folke-Opdrager og Sjæle- og Legemstugter, bliver paa Søndag 60 Aar. Af Christian Houmark

Sø. 18.07.43

60. Kaptajn Jespersen fylder 60 Aar, og faar ved en lille Højtidelighed i Københavns Roklub overrakt Idrætsmærket i Guld.

25.07.43

Nu er den dybe Indaanding usund. Og Strandluften er ikke mere helsebringende! Diskussioner vedrørende Ilt og Kulsyre i Aandedræt-Processen.

To. 26.08.43

Sundt Demokrati. Den altid morgenfriske Kaptajn Jespersen er vendt tilbage fra Marielyst ved Stoubye Klit, hvor han sammen med et hold paa 63 elever har været paa Høstarbejde. Og vi har alle slags folk med fra alle samfundslag. Det er en undervisning i sundt Demokrati saadan en Tur.

On. 08.09.43

En Haandsrækning til den ældre Generation. Radioens Kaptajn Jespersen har paabegyndt en ny Aktion for Sundhed og Hygiejne. K-J tog Idrætsmærket i guld dagen før sin 60 Aars Fødselsdag.

1944

 

Ti. 03.10.44

Kaptajn I. P. Jespersens Stavgymnastik har i de senere Aar i den Grad grebet om sig, at Kaptajnen nu vil uddanne Instruktører paa sione kursus, Strandboulevarden 30. Ikke alene i Provinsen, men i hele Skandinavien og i øvrigt Udlandet skal, naar Tiden er inde til det , lære Virkningen af den foryngende Motion.

On. 11.10.44

At tænke dybt, føle varmt og ville stærkt – K-J udtrykker sin harme over at vore børn misrøgtes i den vigtigste periode af deres liv. Af Erik Dreyer

03.12.44

I dag afslutter K-J den serie af Lektioner i Legemskultur i Thorvaldsens Museum

1945

 

27.05.45

K-J, som oprindeligt i samarbejdede med Berlingske Tidende startede de populære Sundhedsstævner, kan i Aar i Dagene 8. – 15. juli afholde det 50. Stævne. Det første Aar hed det, som vil erindres, også Berlingske Tidendes Radio-Morgengymnastik.

Fr. 28.09.45

Kaptajn Jespersen atter i Radioen. Det er jo ikke blot blaaøjet Bøj og Stræk

Lø. 17.11.45

Kaptajnen er utrættelig. Nu har han begyndt paa et kursus med det formål at finde fem disciple, der kan føre Stavsystemet ud i Verden.

1946

 

Ma 24.06.46

Dagens Ærbødigst. Blandt de cyklister der blev noteret for at køre frem mod rødt Lys var Kaptajn Jespersen. (på vers)

On. 17.07.46

Den utrættelige Sundhedsentusiast Kaptajn I. P. Jespersen afholdeer Sundhedsstævne på Marielyst paa Falster i sidste Uge i August.

Lø. 09.11.46

Kaptajn Jespersen atter på Dagmarhus. Han har især bud efter dem der ikke driver Sport til daglig.

1947

 

29.03.47

Kaptajnen bider fra sig. Efterdønninger fra den urigtige Historie om ”Kaptajnen, der sov for længe” (Socialdemokraten)

01.09.47

Kaptajn Jespersen fejrer Jubilæum. For 20 Aar siden startede han Berlingske Tidendes Morgengymnastik.

03.09.47

Ærlig talt: Ode til den morgenfriske. Om K-J

07.12.47

Ryggen kan blive ret hvis du vil. Kaptajnen fejrer sit 25 Aars Jubilæum.

14.12.47

Tak. Hermed min foreløbige tak til alle, der glædede mig med hilsner og Gaver i anledning af mit Instituts 25 Aars Jubilæum.

16.12.47

En sund Sjæl i et sundt Legeme. Kaptajn Jespersen: Hvis du vil, Flensteds Forlag. Den Jespersenske Gymnastik-Pædagogik er saftig og populær, og det samme kan siges om hans Bog

1948

 

On. 31.03.48

Det er godt at være en Vandrefugl, men … siger Kaptajn Jespersen. K-J rettede i gaar skarp kritik af de vandrefugle der mener at præstere en heltegerneing ved at spadsere 70 – 80 km paaa en dag….

On. 12.05.48

Kaptajn Jespersen oversat til Fransk. Stavsystemet oversættes i disse Dage til Fransk.

Lø. 26.06.48

Den ihærdige Kaptajn Jespersen behyndte i gaar en maaneds Feriekursus for Mænd mellem 50 og 60 Aar. Naar Maaneden er gaaet, vil der blive afholdt lette Udholdenhedsprøver, og som belønning uddeles Stavsystemets Emblemer

On. 08.09.48

Naar Kaptajn Jespersen giver Lytterne en Opsang. Der skal karakterstyrke baade til at være med og til at staa imod.

Ti. 30.11.48

Ovn Til Kaptajn Jespersen. Kaptajnen har fra en taknemmelig norsk lytter fået tilsendt en norsk badstueovn, som han derefter nhar tilbudt Statsradiofonien til brug for personalet. Radiofonien takkede nej grundet manglende lokaler.

1949

 

Sø. 06.02.49

Jespersens felttog mod Smaasygdomme

Ti. 01.03.49

Naar den ”vommede Mave” volder Bekymringer. Thorvaldsens Kunst er Legemskulturens Inspirator, siger Kaptajn I. P. Jespersen, der fortsætter sine Museums-Lektioner.

To. 17.03.49

Naar Kaptajn Jespersen i dag giver Lektion i Legemskultur paa Thorvaldsens Museum, er det for 125. Gang

On. 17.03.49

Kaptajn Jespersen har jubilæum. I aften er det 125. Gang han holder Lektion paa Thorvaldsens Museum (Politiken)

23.03.49

Man kan lære meget naar man lytter til Kaptajn Jespersen om morgenen. Rødt Slips, Gamacher og Laksko pynter ikke paa en snavset krop…..

Sø. 08.05.49

Stævne for Hustyranner. Den ukuelige K-J indbyder til det 33. Sundhedsstævne paa Hindsgavl i Dagene 29. Maj til 3. Juni

On. 11.05.49

Selv Buldrebasser bliver venlige og omgængelige. Surhed er kun et udtryk for at legemet ikke fungerer, som det skal siger Kaptajn Jespersen

Fr. 10.07.49

Sukces paa Hindsgavl. 33. Sundhedsstævne paa Hindsgavl blev en stor Sukces med saa mange deltagere at nogle af dem maatte indkvarteres i Telte paa Græsplænerne.

To. 16.06.49

Buldrebasserne blev helbredt. Kaptajnen indleder et nyt felttog mod mavesurhed.

Fr. 17.06.49

Den utrættelige Kaptajn Jespersen har holdt 33 Sundhedsstævner paa Hindsgavl. Fr.

12.08.49

I Dagene 4. Til 11. September holder Kaptajn Jespersen Sundhedsstævne på Tisvildehus (der netop har været brændt).

Ma. 22.08.49

Kaptajnen sendte efter Radiogymnastikken en hilsen til en forhenværende gymnastikinspektør K. A. Knudsen som i dag fylder 85 Aar

To. 01.09.49

Pas paa Hr. Gaardejer. Nu kommer Kaptajn Jespersen. K-J holder fra 4. til Lørdag den 10. September et Sundhedsstævne paa Tisvildehus.

Fr. 14.10.49

Kaptajn Jespersen vred paa Overlæge. ”Æselspark og Taktløshed uden Lige” Kaptajnens Elever giver ham Medhold.

Lø. 15.10.49

Overlægen og Kaptajnen slutter Fred. Overlæge Geert-Jørgensen har aldrig kaldt Kaptajn Jespersen ”taabelig”. Overlægen var selv bestyrtet da han læse at han skulle have sagt at Kaptajn Jespersens teorier var taabelige. Det var refereret saaledes i Social-Demokraten.

22.11.49

I aften holder Kaptajn J. P. Jespersen sin 130. Lektion på Thorvaldsens Museum

1950

 

Fr. 31 03.50

Når man bliver 40 – 60 Aar gammel, visner man hen. …Introduktion til Lands omfattende kampagne

Lø 01.04.50

1. Gratulant - K-J gratulerer Radioen med 50 års Jubilæum

On 03.05.50

Bliv gammel med maner

To 25.05.50

K-J lige vendt hjem fra successtævne på Hindsgavl

Sø 16.07.50

Aftengymnastik på Fælleden

Ma 17.07.50

Vi tager staven i Haand. - om stavgymnastik

On 20.07.50

Lad staven blive hjemme - off. Friluftsdemonstration af systemet.´

On 26.07.50

Gymnastik i Slotsparken - K-J gymnastik

Fr 11.08.50

Mester Jacobsens film om radioen – dokumentarfilm om bl. a. K-J

Ma 06.11.50

K-J genoptager sine lektioner på Thorvaldsens Museum

1951

 

Ti 27.02.51

Kapt J. P. Jespersen holder Lektion i Legemsskulptur på Thorvaldsens Museum i aften

Ma 19.03.51

Thorvaldsen får Fred

Fr 13.04.51

Rygte om, at Kaptajn Jespersen vil gaa af

Fr 13.04.51

Det skal blive Løgn (Information)

On 09.05.51

Jeg er ikke Gymnastiklærer .. om 40. Sundhedsstævne

Lø 02.06.51

Snak ikke om Sygdom!

Fr 08.06.51

Der bliver stor Fest på Hindsgavl på søndag

Sø 10.06.51

Undgaa at blive en lallende hær af Oldinge (Nationaltidende)

Ma 11.06.51

Portræt af K-J malet af Inger Borchsenius ophængt på Hindsgavl i Gaar. (maleri med Thorv. Skulptur i baggrunden)

Ti 26.06.51

Gymnastik for Hjemmeværnet

On 27.06.51

Hjemmeværns-Chefen til Morgengymnastik foran Mikrofonen. Generalmajor S.E.Johnstad-Møller møder op i Radioen

On 15.08.51

Kaptajn Jespersens Elever udgiver Blad

To 16.08.51

Kaptajnen

Fr 14.09.51

Mødeordre – tusinde landet over svinger staven til kapt´s kommando

Ma 05.11.51

Netop det som en hver har mulighed for at give

To 13.12.51

Kaptajn Jespersen gaar. Opsigelse af radioarb. den 1. Sept. 1952 - 25 år efter beg.

To 13.12.51

Kaptajnen siger godmorgen og gaar

To 13.12.51

Jeg beskæftiger mig ikke med Gymnastik. …. Art om K-J der vil forlade Statsradiofonien

Fr 14.12.51

Kaptajnens søn overtager jobbet Om sønnens v mikrofonen i 30-erne

Fre 14.12.51

Nyse kupeer i togene – om dårlig hygiejne ved at nyse i togene.

Lør 22.12.51

Vogntog af forkølede

Lør 29.12.51

Kaptajnen Jespersen vegetar

1952

 

To 31.01.52

K-J holder foredrag paa Hærens Gymnsatikskole

16.03.52

Fru ”Molly” fylder 70 aar idag (Nationaltidende)

To 29.05.52

Danmarks største Gymnastik-Hold

Ti 05.06.52

Afskeds-Salut af Oluf Pedersen, Valby

Lø 07.06.52

De lallende Oldinge der blev i Sengen

Fr 27.06.52

Radioen vil se paa Gymnastik i Udlandet

Ti 15.07.52

K-J ferierer på Skagen

Sø 17.08.52

FEST FOR Radioens første Morgenmand

Ma 18.08.52

Fest for Kaptajn Jespersen -

Fr 22.08.52

ALLE RET – HONNØR Kappatjn Jespersen siger farvel til alle sine morgenduelige lyttere ved 25 års dagen

On 20.08.52

Adjunkt Hans Olsson afløser Kaptajn Jespersen

Lø 23.08.52

K-J siger nu radioen farvel

Sø 24.08.52

Kaptajn Jespersen siger Farvel på Lørdag (Radiolytteren)

Sø 24.08.52

Jeg undfanger en del af Replikkerne Kl. 2 om Natten. (Nationaltidende)

Ti 26.08.52

Festen for Kaptajn Jespersen

Fr 29.08.52

Farvel til Kaptajn Jespersen

Fr 29.08.52

Stræk, Buk og Farvel

Lø 30.08.52

Morgengymnasterne blandt radiolytterne retter ryggen som aldrig før

Lø 30.08.52

Stærke Drikke giver hæslige Kvinder og svage Mænd

Lø 30.08.52

Kaptajn Jespersens Farvel til Lytterne

Sø 31.08.52

I Anledning af: Et Farvel til Mikrofonen art. af Aage Falk Hansen

Sø 31.08.52

Kaptajnens Farvel -

Ma 01.09.52

Farvel, Hr. Kaptajn

Ti 02.09.52

Kaptajnen takker

Fr 05.09.52

Giv ikke Haand! Lad os faa afskaffet alle overflødige Haandtryk siger K-J

Ti 09.09.52

Dans med Handsker

Ma 15.09.52

Vær Hilset!

Tor 18.09.52

Hvorfor ikke neje igen?

To 25.09.52

Tankesløv, vanesløv Gestikulation! Om K-J´s hilsekampagne

Fr 26.09.52

Jespersens Hilsen paa Danseskole

Ti 30.09.52

Jespersen – Anti-Haandtrykker

Fr 03.10.52

Alt det skidt vi tænker - om bladet Sandhed og Sundhed der udgives af K-J (Information)

Ma 15.12.52

Til Emeritusser

On 31.12.52

Kaptajnens Nytaarshilsen

1953

 

Lø 28.02.53

”Giv mig 200 skrogmennesker” K-J starter sundhedsbevægelse for 40 – 60 årige En uge fra d. 17-27. Maj og en uge i september

Lø 07.03.53

Gymnastik - Kaptajn Jespersens Kampagne starter

Lø 14.03.53

K-J opretter 10 fripladser for mindrebemidlede til sine kurser

Lø 28.03.53

Forening mod fedme dannes. Der afholdes møde den 1. April i Handels- og Kontoristforeningen, Bispetorv 1. K-J vil holde et foredrag der.

On 01.04.53

Handelsrejsende vil ikke ligne – Handelsrejsende Invitation til aftenmøde om fedme i Handels- og Kontoristforeningen

To 02.04.53

35 overvægtige vil danne en Forening. Magert forsøg på at starte en forening for fedme. 35 meldte sig. Uskrevet af ”Kalorius”. Stiftende generalforsamling til marts.

To 09.04.53

Ægtefællerne vil til Kaptajnen. Ny sundhedsunion med stor tilslutning. Kvinderne vil også være med.

Lø 11.04.53

To USA-Journalister der er på studieophold i Danmark er på besøg hos Kaptajn Jespersen

On 22.04.53

Stævnet på Hindsgavl 7. – 14 Maj - Er kun for mænd

Ti 19.05.53

Pinsestævne på Hindsgavl – 44. Sundhedstævne

Ti 19.05.53

K-J har fået lov at disponere over Hindsgavl i perioden 26. Til 31. Maj. Der oprettes også børneafdeling og arrangementer er for hele familien.

On 06.05.53

Kaptajn Jespersen på Hindsgavl

Sø 14.06.53

Saa staar vi op! - K-J kalder til stavgymnastik på Bellevue Strand på sin signaltrompet.

Lø 18.07.53

Gymnastikdirektør Kaptajn J. P. Jespersen fylder 70 Aar den 18. juli

Lø 18.07.53

Avertissement af K-J´s 70 Aars fødselsdag

Lø 18.07.53

En bager med Horn. Kaptajnen begyndte dagen med Morgenmmotion på Bellevue og bagefter var der morgenkaffe hos den lokale bager paa Dyrehavevej.

Sø 19.07.53

Hvad nytter det at Sanserne jubler, naar Sjælen græder. Kaptajn Jespersen vil drage Idrætsfolk i Kirke

On 22.07.53

Kaptajnen takker. K-J fortæller om hvordan han i 1926 vejledte Jeppe Aakjær i legemstræning, og takker for opmærksomheden ved sin fødselsdag.

To 23.07.53

Ti-dages interview De to journatister fra USA vil lave en radiooptagelse om K-J, men affærdiges af kaptajnen med en gymnastiklektion.

Fr 16.10.53

Fodnote: I. P. Jespersen reklamerer for sit Institut for Legemskultur

To 05.11.53

En Ørn var mit Hjælmemærke artikel af Bent Demer

Ma 07.12.53

Kaptajnen fortsætter paa en ny Maade – om K-J der udsender ”Ugens Motto”

1954

 

Ma 01.03.54

”Kongelig Hilsen” uden Haandtryk - Stor tilslutning til Kampagnen for afskaffelse af overflødige Haandtryk

Ti 08.06.54

K-J holder taler på en Idræts-Kirkedag paa Lolland

To 07.10.54

K-J træner til Idrætsmærket i Guld; 2 km roning, 100 m løb, 20 km på cykel,…

Ma 11.10.54

Naar vægten gaar op, gaar kvaliteten ned – art. Om Økonomi, Overvægt og Ligevægt

Sø 17.10.54

Kaptajn Jespersen gaar i Spidsen

Lø 13.11.54

Kaptajnen fortæller og demonstrerer igen på Thorvaldsens museum i morgen kl. 13.30, hvordan man bedst holder sig i form når man er kommet op i de lidt ældre aargange.

Fr 19.11.54

Thorvaldsens Museum oplyser af K-J vil afholde en ny Lektion på Museet

Lø 20.11.54

K-J vil igen holde en lektion på Thorvaldsens Museum i morgen kl. 13

Lø 27.11.54

K-J afslutter sine lektioner paa Thorvaldsens Museum i morgen kl. 13.30

1955

 

14.01.55

Søges: To Mænd der kan det umulige. Den 71 aarige K-J annoncerer efter 2 mænd …. Og vil starte en 30-aars plan. (Politiken)

Ti 18.01.55

K-J stadig i fuld aktivitet – annoncerer efter 2 mænd der …..

To 04.08.55

Mange Idrætsledere giver fantastisk daarligt Eksempel. K-J tager Guldmærket for sidste gang

To 24.11.55

Kaptajn Jespersen er den ældste der har bestået prøverne til Idrætsmærket i Aar - Han får tildelt sit 3. Guldmærke. (Ritzaus Bureau )

Fr 25.11.55

Sportsmanden Jespersen får tildelt det 3. Idrætsmærke i Guld

Fr 09.12.55

Kaptajn laver Bror til ”Idrætsmærket”, et duelighedsmærke for at holde sig i form.

1956

 

31.05.56

Kaptajn Jespersen holder aabent Hus. De midaldrende kan nu faa duelighedstegn. (Aftenbladet)

Fr 17.08.56

Form og vægt K-J holder sit 53. Sundhedsstævne

Lø 17.11.56

73 aar – 4 gange guld

Lø 17.11.56

Alle over fyrre er underudviklede. Om K-J der har fået tildelt sit 4. guldmærke

1957

 

Lø 09.03.57

I morgen giver K-J lektion i legemskultur på Thv. M. Gratis adgang.

Lø 09.03.57

Legemskultur på Thorvaldsens Museum.

On 20.03.57

Kunst og Vægt Noget for de overvægtige

To 21.03.57

Ældes med manér – K-J udtaler: Alle kan blive sundere, stærkere og kønnere. Holder i aften sin 156. Lektion pån Thorvaldsens Museum. kl. 20

Ti 21.05.57

54. Sundhedsstævne på Hindsgavl annonceres

Ti 21.05.57

K-J´s kursus på Hindsgavl er overtegnet. Der er 100 mand på over 40. Et nyt må laves til september.

On 10.06.57

I morgen aften afholder Kaptajn I. P. Jespersen sin sidste gratis demonstration i denne sæson i sin Have. ……….I de næste 3 uger er han rundt i Jylland med lignende demonstrationer

On 05.06.57

54. Sundhedsstævne afholdt med 90 mand mellem 40 og 60 år. K-J uddelte duelighedstegn

To 20.06.57

K-J gentager i aften ”en haandsrækning til de halvraske og ----”

To 27.06.57

K-J har succes med ”en haandsrækning til halvraske og rekonvalsenter over de 40”, i sin have, Brodersens Allé 7, Hellerup. Gentages i dag kl. 20.

On 24.07.57

Sygdom og ælde en last. K-J er i Aalborg for tiden for at besøge sønnen dommerfuldmægtig Maaløe Jespersen. 55. Sundhedsstævne bliver på Klitrosen ved Sletten strand sidste uge af august

Lø 10.08.57

K-J afholder sit 55. Sundhedsstævne 25. Til 31. Aug på Klitrosen ved Sletten Strand

Sø 11.08.57

Deres vægt – form og holdning - Annonce for 55. Sundhedsstævne på Klitrosen.

Ma 26.08.57

Annonce for 55. Sundhedsstævne på Klitrosen, Slette Strand ved Fjerritslev er fuldtegnet.

To 21.11.57

Stadig i form. Kaptajn Jespersen fik i dag sit 5. Idrætsmærke i Guld

Fr 22.11.57

Kaptajn Jespersens mest triste syn. K-J erhverver for 4. Gang sit idrætsmærke i Guld og savnes af lytterne

On 04.12.57

Tak K-J takker sammen med sin kone Molly for den overstrømmende venlighed ved deres Guldbryllup

1958

 

To 17.04.58

Kaptajn Jespersen skriver erindringer – om skriveriet

Ma 19.05.58

Ukuelige kaptajn – kaptajnens store program og foredrag.

To 17.07.58

Runde fødselsdage: 75 år J. P. Jespersen

To 17.07.58

Jeg har aldrig stræbt efter populariteten. Artikel af Harald H. Lund

Fr 18.07.58

Kaptajn Jespersen fylder 75 Otto C tegner Kaptajnen i Roklubben Kvik. Kaptajnen får på dagen sit Idrætsmærke i Guld for 6. Gang.

Fr 18.07.58

Kæmpen med oldebørn (billede med de to oldebørn 5-årige Jesper og 3-årige Eva, børn af dattersønnen, premierløjtnant Lacoppidan).

Lø 19.07.58

Idrætsforkæmperens 75 Aars dag Om afsløringen af en buste af kaptajnen. Kaptajnen er den ældste der har taget idrætsmærket i guld siden instiftelsen i 1921.

Ti 22.07.58

Tak - K-J takker for gaver og lykønskninger i anledning af 75 aars dagen.

To 07.08.58

Leve et æstetisk liv - om hvordan man levet et lyst otium.

On 20.08.58

Kaptajnen afholder sit 57. Sundhedsstævne på Hotel Klitrosen fra 23. Til 30. aug.

Lø 04.10.58

Anerkendt profet – holdt i gaar foredrag i Lumby forsamlingshus. Han følte sig anerkendt i ”sit eget land”, og fortalte om at han i Lumby Præstegaard fandt sin kone Anna, der var datter af præsten.

Lø 29.11.58

Lyserød tunge. Om K-J´s bog Mit Livs Erindringer der nu udkommer på Vangels Forlag. Historie om speakeren Grethe Otto der rækker tunge ad kaptajnen og viser et skilt frem med teksten ”Min tunge er lyserør og lækker – se selv!”

Lø 06.12.58

Kamp ved daggry. Historie om direktør for Wangels Forlag, Poul Simonsen der er elev af Kaptajnen gennem mange år.

Sø 07.12.58

Den gamle kaptajn og erfaringen. – om udgivelse af erindringerne Artikel af Tikili

1959

 

Ma 06.04.59

Aarets første lektion på Bellevue-stranden Han flammer for sagen. Energiforladte og humørsyge skal rives ud af dorskhedens klamme favntag.

?.05.59

Der er humør i staven. K-J svinger ikke kun staven, men også pennen

On 09.09.59

Kaptajnen trodner. – om 40 – 60 årige mænd i kaptajnens ”Klan” der træner to gange om ugen i Studenterforeningen´s gymnastiksal. - af Tim

On 09.09.59

Kaptajn Jespersen og bilist-vragene. Instruktion i aften i Hellerup Klub

Ma 30.11.59

Bilvragene og Kpt. Jespersen - om hvordan foreningerne kappes om at få kaptajnen til at holde foredrag. af O.C.

1960

 

To 21.01.60

1000 chauffører til gymnastik. Kaptajnen holder foredrag for chauffører og vognmænd i den store sal i Borgernes Hus (der kan rumme 1000 mennesker), om de farer der kan ramme det moderne civilationsmenneske. Han viser film og demonstrerer sin gymnastik.

Fr 19.02.60

Kaptajnen brøler igen til bilister. – Alvorsord fra Kapt. Jespersen til ”bilslaver med ratmaver” Introdiktion af bogen udgivet på Gjellerups Forlag.

Ti 23.02.60

Tykke bilister burde til tvangsafmagring – Fra Ekstrabladet om bogen: ”Ratslaver med bil-maver”

Ti 10.05.60

Livets to absolutter: Sandhed og Sundhed – skrevet af K-J før det 60. Sundhedsstævne. Artikel af Bent Johansen

To 12.05.60

Kaptajnen melder alt optaget til sit 50. Stævne på Hindsgavl

27.05.60

Stave til sundhed – om 100 ratslaver der svinger staven på Hindsgavl Slot. af Leif Mariager.

On 11.05.60

Fodnote: Giv agt! - tre vers om kaptajn Jespersen af Sylvia

Ma 30.05.60

Sunde mænd - Kaptajnens duelighedsmærke overrakt til dr. Vincent Næser. Rekordtilslutning til 60. Sundhedsstævne. Kaptajnen var selv i sit nu 77. Aar i topform.

Fr 12.08.60

Den olympiske flamme bør brænde ovenpaa ethvert TV-apparat. – om olympiaden næste gang.

Lø 13.08.60

Den olympiske flamme. Du skal følge din menneskets bestemmelse: søge højere fuldkommenhed, op mod livets absolutter: sandhed og sundhed.

Sø 14.08.60

Fodnote: Olympisk ild - vers om kaptajnen af Sylvia

Sø 21.08.60

Forberedelsen - Kaptajnen skriver til Berlingske Tidende: Vore idrætspladser er en esse, hvori viljens pilespids hvæsses – legemet hærdes – der føres et levned frit for al blødagtighed. m.m.

Ma 26.09.60

Jeg vil fjerne nederlagets brod. Kapt. Fortæller om baggrunden for sit 61. Sundhedsstævne fra 10. Til 15 oktober på Hindsgavl.

To 20.08.60

Kaptajn Jespersen der netop er vendt tilbage efter sit sundhedsstævne og påbegynder nu afhjælpning af den omfattende ”direktørsyge”, som er misrøgt af sjæl og legeme.

1961

 

Lø 07.01.61

Kend dig selv – på få minutter fik K-J overbevidst seerne om at deres maskiner, deres kroppe, ikke var i orden.

Ma 09.01.61

Bliv glad igen – K-J: Livsglæden vil vende tilbage hvis de følger mig tre gange i TV

Lø 28.01.61

Det er så let, bare man har lidt energi. Det er en oplevelse for mig at gvive lektioner i fjernsynet, siger K-J

Ti 31.01.61

Seerstorm for at få øvelserne fra fjernsynsudsendelsen. De findes i bogen ”Ratslaver og bil-maver”

Ma 08.05.61

Fra stavkammeraterne til Kaptajn Jespersen. Kaptajnens elever vil forære K-J en broncelysestage med inskriptionen ”MENS SANA IN COPORE SANO” og arkitekten Connie Krage har fået ideen og en komite er dannet for at føre planen ud i livet. Stagen skal overrækkes ved sundhedsstævnet på Hindsgavl den 29. Maj

Fr 01.09.61

En bedre hilsen – om at få håndtrykket afskaffet da det er uhygiejnisk

Ma 04.09.61

Vi afslår en udstrakt hånd – kampagne mod en håndtrykket indledes

1962

 

Ma 19.02.62

Kom igen, Hr. Kaptajn – lyttere ønsker sig kaptajnen tilbage på skærmen

Ti 20.02.62

Kaptajn Jespersen på skærmen – Seer ønske Kaptajnen tilbage på skærmen

Ti 20.02.62

Kaptajn Jespersen på skærmen

Lø 31.03.62

Kaptajn I. P. Jespersen afholder sit 63. Sundhedsstævne den 2. – 27. maj (?). Stævnet er så populært at man må melde alt optaget.

To 22.11.62

Modsætningerne mødes: En larmende samtale med brask og bram. Havelund interviewer Mogens Brandt sammen med Kaptajnen, folkeopdrageren.

Ti 27.11.62

Beundrer kaptajn Jespersen – to beundrere af kaptajnen skriver om Kaptajn Jespersen´s gymnastik.

Fr 30.11.62

En kras kaptajn – Eks. Soldats skriver i anledning af K-J og Mogens Brandt´s samtale, gengivet i BT, som han ikke synes om. Soldaten kan ikke forstå kaptajnens tiltale til Mogens Brandt.

1963

 

Ma 15.07.63

Gymnastikdirektør Kaptajn I. P. Jespersen fylder 80 år, 18. Juli

On 17.07.63

Hyldest til Kaptajn Jespersen – Sommerfest til hans ære. Ved hans 80-års fødselsdag vi han komme til at mærke noget af den taknemmelighed, man landet over føler for ham og hans utrættelige gerning i folkesundhedens tjeneste.

To 18.07.63

Kaptajn Jespersen 80 år – Ern af Danmarks kendeste og rankeste skikkelser – mange menneskers onde samvittighed – kaptajn I. P. Jespersen fylder 80 mår i dag.

To 18.07.63

Yngste gratulanter – men det bedste var dog de yngste, oldebørnene, hvoraf de først ankomne ses på billedet som en bestandig ramme om den stadig ungdommelige 80-årige. En fest der skulle have været afholdt på Sølyst, blev aflyst på grund af fru Jespersens død for nogle uger siden. Den yngste Frederik Lacoppidan på 3 år sidder på skødet.

To 18.07.63

Det er folks egen skyld – Tusinder går til grunde i deres eget fedt – kaptajnen svinger stadig svøben. – Nu tager jeg fat på min næste livsopgave ….

Fr 19.07.63

Fem oldebørn – kunne i går lykønske deres oldefar, Kaptajn J. P. Jespersen, på 80-årsdagen, der begyndte dagen med en overvældende mængder hilsner fra nær og fjern. Omkring 50 gamle elever og venner samledes i haven på Brodersens Allé i Hellerup, hvor også kaptajn Jespersens børn og børnebørn var mødt op for at fejre familiens nestor. Aftenen fejredes med en familiemiddag.

Lø 20.07.1963

Kaptajnen takker - Min bedste tak for alle hilsener i anledning af min 80 – års fødsselsdag. Alle hilsner vil med glæde efterhånden blive besvaret. J. P. Jespersen

Lø 20.07.63

Kaptajnen takker – Min bedste tak for alle hilsner i anledning af min 80-års fødselsdag. I. P. Jespersen

Fr 16.08.63

Kaptajn Jespersen fejres i Slagelse. Festen i anledning af hans 80-årsdag fejres på byens smukke friluftsteater. Kl. 14.30 marcherer tamburkorpset fra Høvelte med klingende spil til Frederikshøj. Om aftenen bliver kaptajnen fejret på Hotel Postgården.

Lø 17.08.63

Festen for Kaptajn Jespersen i Slagelse i morgen er aflyst grundet vejrforholdene.

Fr 06.09.63

Kaptajn Jespersen er død – Den ranke sundhedsapostel passerede de firs i bedste vigør. Til det sidste var den ukuelige kaptajn gymnast, roer og cyklist og nåede at tage idrætsmærket seks gange – af Rechendorff

Fr 06.09.63

Dødsfald – dødsannonce

Ma 07.09.63

Vor kære fader, kaptajn I. P. Jespersen døde stille den 5. september, Else, Henning, Preben og Carl-Urban, børnebørn og oldebørn. Begravelsen foregår i stilhed.