Begyndelsen til stavgymnastikken

Kort efter første verdenskrig tog Kaptajn Jespersen til London for at studere engelsk på University of London og bestod der sin eksamen. Under opholdet mødte han datidens store igangsætter inden for gymnastik, J. P. Muller.

Muller var født og opvokset i Nykøbing Falster, og ud af en familie, hvor gymnastikken var i højsædet. I London havde Mullers succes vokset sig så stor, at han havde fået udgivet flere forskellige bøger om gymnastik. Han drev også et Gymnastik Institut i Doverstreet, og det var her kaptajn Jespersen, stiftede bekendtskab med Muller.

Kaptajnen deltog i undervisningen på Mullers gymnastikinstitut, og blev en meget begejstret fortaler for denne form for gymnastik. Instituttet var meget internationalt, og der blev arbejdet efter Mullers bøger - hvoraf bogen "My System (Mit System)" udkom i 1.5 mill. eksemplarer og blev oversat til 24 sprog.

Muller-gymnastikkens indførelse i Danmark
Kaptajnen blev meget begejstret for Muller og hans system og der opstod et varmt et venskab mellem dem, hvilket førte til at Muller bad kaptajnen om at varetage sine interesser i Danmark.

Kaptajnen lagde der efter alle sine kræfter i at introducere Mullers gymnastik i Danmark. Han udgav straks bogen: Mullerøvelser, og selv kaldte han det for sit første kampskrift. Han financierede også selv en del af udgivelsen og havde da ikke nogen anelse om hvordan bogen blev modtaget. Indenfor skolekredse brød man sig ikke om bogen, fordi den gjorde op med tidligere tiders syn på gymnastikken.

Selvom bogen dengang var kontroversiel blev den alligevel en stor succes. Med den som grundlag blev det Mullerske dannelsesideal introduceret i Danmark. Muller kaldte det "Legemskulturen", og det var tænkt som en parallel til det der blev kaldt "Åndskulturen".

Efter at Mullers kone blev syg og døde, blev Muller grebet af spiritismen i sådan et omfang, at det radikalt ændrede hans liv. Dette gav anledning til en uenighed mellem ham og kaptajnen. Kaptajnen fik dog bilagt uenigheden så de forblev venner resten af livet.

Mullers nye interesse for spiritismen, som han brændte for med så stor iver, at han udgav en bog hvori han indgående beskrev åndernes væsen. Udgivelsen gjorde at han helt mistede sin popularitet i England.
Efter konens sygdom og død mistede han helt lysten til at fortsætte med undervisningen, og han vendte derefter hjem til Danmark.

Kaptajnen fortsætter arbejdet!
Kaptajnen Jespersen fortsatte herefter arbejdet på egen hånd, og han var da allerede både landskendt og velanset gennem udbredelsen af morgengymnnastikken i Danmarks Radio. Kaptajnens karismatiske udstråling gjorde ham til en velyndet foredragsholder, og han rejste landet rundt med foredrag. På “Institut for Legemskultur” arbejdede han videre med J. P. Mullers øvelser, og det var her at stavgymnastikken udvikledes fuldt ud. Müller havde allerede tidligere anvendt staven i øvelser, og stavsystemet blev efterfølgende udviklet på grundlag af de åndedrætsstudier som Müller allerede i sine unge år i London, havde udviklet til gavn for kaproere.

Efter at radiogymnastikken ophørte i 1952 oprettede kaptajnen sit eget gymnastikhold med stavgymnastik. Han ledede selv holdet indtil sønnen Preben overtog efter faderen. Om sommeren trænedes stavgymnasterne på plænen ved Charlottenlund Fort og om vinteren indendørs.
Holdet som han kaldte for "Klanen" eksisterer stadig, og selvom mange af de gamle er faldet fra, er der kommet nye unge til. Stavgymnastikken udøves stadig efter kaptajnens øvelser.

Hver sommer fyldte han Hindsgavl Slot med sine glade gymnaster, når han afholdt sine sundhedsstævner.
Disse stævner afholdes stadig efter det samme koncept hver sommer.

STAVEN:
Staven er defineret som en rundstok af træ, lidt tykkere end et kosteskaft (27 - 33 mm) og med en længde svarende til hvor højt man kan nå.
Er man f. eks. 1,75 m høj - så skal stavlængden være ca. 2,0 m.
Hvis staven har den rette længde er der så at sige et bedre sving i staven.

Staven blev livet igennem kaptajnens varemærke og det var altid med en vis appel når han myndigt befalede sine gymnaster: Mine Herrer - FAT STAVEN !


Til toppen