Litteraturliste
over Kaptajn Jespersens forfatterskab

 
J. P. Müller: Mit System - 15 min´s dagligt arbejde for sundhedens skyld.

Denne bog danner fundamentet for kaptajnens teorier og udviklingen af hans egen gymnastik. Udgivet i 1½ mill. eksemplarer og oversat til 24 forskellige sprog.

Jul. Gjellerups Forlag, Kbh. 1904 (107s med illustrationer)
J. P. Müller: Mit Aandedrætssystem
Nordisk Forlag, Kbh.- 1915 - (122s.) : Illustreret
J. P. Jespersen: Müller-Øvelser for Skole og Hjem
Jul. Gjellerups forlag - Kbh., 1921 - (68 s.) : Illustreret
J. P. Müller: Mitt 5 minuters system ett kortfattat utdrag av I.P. Jespersen
Utgivet af Muller institutet - Kopenhamn, 1924 - (16 s.) : med illustrationer
J. P. Jespersen: Vejledning i personlig Hygiejne og Radio-Morgengymnastik
1928 - (54 s.) : Illustreret.
J. P. Jespersen: Hudens Hygiejne og det daglige Bad
Kbh. 1928 - (1 bd.)
J. P. Jespersen: Håndbog i Radio-Morgengymnastik
Kbh. 1930
J. P. Jespersen: Morgengymnastikkens motto I
Radiolytterens forlag - Kbh. 1931
J. P. Jespersen: Morgengymnastikkens motto II
Radiolytterens forlag - Kbh. 1931

Ernst Schwencke: Motormandens Sundhed

Fem samtaler med dr. Erik Begtrup og I.P. Jespersen v. Journalist Ernst Schwencke
Kbh., 1929 - (47 s.) : Illustreret
Kaptajn J.P. Jespersen: Legemskultur
Eget forlag - Kbh. 1933 - (22 s.) : Illustreret
J.P. Jespersen: Vejledning i Radiogymnastik og personlighygiejne
Jul. Gjellerups forlag 1940 – (48 s) illustreret
J.P. Jespersen: Stavsystemet
Jul. Gjellerups forlag 1945 – (55 s) illustreret
J.P. Jespersen: Hvis du vil
Flensteds Forlag 1947 (67 s.) - illustreret
Kaptajn I. P. Jespersen: Mit livs erfaring
E. Wangels forlag A/S , Kbh., 1958 - (158 s.) : illustreret + forf. portræt + tavler
J.P. Jespersen: Ratslaver og bilmaver, (Lidt om at blive en bedre bilist - også rent legemligt)
1960 - (36 s.) : illustreret
Bøger om Kaptajn Jespersen:
Helle Kolding: Viljestærk og hjerteglad.
Kaptajn I.P. Jespersens 100 sundhedsstævner / tekst og redaktion Helle Kolding - [Kbh.] : Carit Andersen, 1996 - (81 sider) : ill. - Udgivet i forbindelse med Kaptajn I.P. Jespersens Sundhedsstævne nr. 100

Aksel Petersen: Kaptajn Jespersen - forud for sin tid - En frimurer i den ydre verden

Trykt af: Sankt Johanneslogen "Maria til de tre Hjerter" i Odense, 2004

 
Mullers bøger er medtaget her fordi de dannede det egentlige afsæt for kaptajnens radiogymnastik og især for stavgymnastikken, som er en videreudvikling af de åndedrætsøvelser som Muller tidligt introducerede til gavn for bl. a. kaproere.