Kaptajn Jespersens liv:

 • Jesper Peter Jespersen blev født 18. juli 1883 og voksede op på familiens slægtsgård ”Strandgården” i landsbyen Lumby på Nordfyn.

 • Som 10-årig kom han ud for en rideulykke som kom til at præge hans liv med mange års anfald af svimmelhed.

 • I 1904 tog han lærereksamen fra Odense seminarium og fik herefter ansættelse som lærer i Hesselager. Allerede året efter var han på Statens Højskole for legemsøvelser i København

 • I 1907 blev han indkaldt som soldat for at gøre tjeneste ved fodfolket. Militærlivet tiltalte den unge Jespersen og han havde gode evner hvorfor han fortsatte karrieren og blev senere uddannet til befalingsmand fra Fodfolkets Sekundløjtnantskole og opnåede rang som kaptajn.

 • I december 1907 giftede han sig med sin barndomsveninde Anna Maaløe som var vokset op hos sin farbroder som var præst i Lumby. ”Molly” som han kærligt kaldte hende, blev ham en tro livsledsager.

 • Som ung løjtnant stiftede han bekendtskab med et stort navn inden for gymnastikken, J.P. Müller som havde oprettet Müllerinstituttet i København og i Doverstreet, London. Han havde udgivet bogen ”Mit system” som blev solgt i 1½ mill. eksemplarer og udgivet på 24 sprog verden over.

 • Kaptajnen var begejstret for denne form for gymnastik og han blev snart ven med Müller og snart efter ansat hos ham. Med stor ildhu deltog han i debatten og blev gennem avisernes debat om skolegymnastik, et kendt navn i Danmark. Samtidigt med at han passede sin officersgerning, rejste han rundt landet og holdt mange foredrag om gymnastik. Han var et kendt navn i de danske aviser og der var brug for ham.
  Han udviklede sig hurtigt til gymnastikkens store bannerfører.

 • I slutningen af 1920-erne hvor radioudsendelser netop var blevet en realitet, indså man at dette medie også var godt til at give lytterene nye interesser.

  Derfor blev Kaptajn Jespersen i 1927 indbudt til at lave et gymnastikprogram i Statsradiofonien. I det første år var det Berlingske Tidende der sponserede denne udsendelse i radioen og den kom derfor til at hedde ”Berlingske Tidendes Morgengymnastik”.
  Udsendelserne startede den 30. august 1927 og den dag hørte man for første gang kaptajnens morgenfriske stemme i radioen, og hans gymnastik blev hurtigt noget der satte gang i folk. Nu begyndte både hr. og fru Hansen at bekymre sig lidt mere om deres "figur".

  Året efter havde man indset at dette program var kommet for at blive og derfor blev kaptajnen nu fastansat og man ændrede navnet til slet og ret ”Morgengymnastikken”.

 • Programmet kom til at køre i 25 år og således var kaptajnen under krigen en af radioens faste morgenstemmer. Man stod op og gjorde lidt for sin figur, hvilken var både til hjælp og lindring for mange i en meget svær tid.

 • Efter 25 år som fast morgenvært på ”Morgengymnastikken” valgte kaptajn Jespersen at gå på pension. Det skete på 25 års dagen for programmets start. Med sin faste stemmeføring ledte han lytterne gennem morgengymnastikken for sidste gang i 1952.

 • I årene herefter fortsatte han med sine årlige sundhedsstævner på Hindsgavl Slot og startede ligeledes et gymnastikhold, som både han og hans søn Preben Jespersen kom til at lede.

 • Den 28 maj 1963 mistede kaptajnen sin kone og tro livsledsager "Molly". Endnu inden han havde forvundet sorgen, måtte han den 18. juli 1963, fejre sin 80 års fødselsdag sammen med sine børn og børnebørn.

 • Torsdag morgen, den 5. september 1963 døde Kaptajn Jespersen. Det skete på det der den gang hed Skodsborg Kurbad.

 • Efter et virksomt liv med det der for ham var blevet et kald; at gå i kamp for fremme af folkets sundhed, blev Kaptajnen stedt til hvile på Hellerup Kirkegård, hvor han nu hviler sammen med sin søde kone Anna.

 • Kaptajnens stemme og kommando ved radioens morgengymnastik, vil ikke blive glemt, idet Kaptajnen ledede sin gymnastik med så megen fynd og klem at det stadig virker opmuntrende at høre hans stemme.